Schema & avgifter

TRÄNINGSSCHEMA

Tisdag: 18:30-19:30 öppen träning (barn, ungdom, vuxna)


Torsdag: 18:30-19:30 Barn (nybörjare)

Torsdag: 19:30-20:30 Ungdom-Veteran (fortsättning)


Vid frågor om vilken grupp du passar i kontakta: info@lejk.se

Terminsavgifter

Medlems och träningsavgifter 2022


Avgiften för att vara medlem och träna i Lilla Edets judoklubb består av två delar. Först en medlemsavgift som täcker försäkring om något händer på mattan och klubbens avgifter till bl.a Judoförbundet. Sedan en träningsavgift per termin som täcker klubbens löpande kostnader för verksamheten.Medlemsavgift: aktiv medlem 150:- /år

Stödmedlem 50:-/år

Träningsavgift: 300:-/termin under 18år

500:-/termin fr.o.m 18år

800:-/termin för familjemedlemskapSammanlagd årsavgift för judoträning:

under 18år 750:- (150+2x300)

fr.o.m 18år 1150:- (150+2x500)

familj med tre medlemmar 2050:- (3x150+2x800)

familj med fyra medlemmar 2200:- (4x150+2x800)

Om man bara vill ha tillgång till gymmet utan att vara medlem 200:-/termin


Medlemsavgift skall vara inbetald senast 31/1 (eller vid inträde)

Träningsavgift skall vara inbetald senast 31/1 för vårtermin och 31/9 för hösttermin (eller vid inträde)

Man får delta vid tre träningstillfällen fritt för att prova på Judoträning.

Avgifterna betalas enklast in till klubbens Bankgirokonto 5636-6974 ange namn och vad inbetalningen avser. Man kan betala på annat sätt efter överenskommelse med kassören.


Att tänka på är att vi graderar endast de som är medlemmar i Lilla Edets Judoklubb.

OBS! Observera att om medlemsavgiften ej är erlagd och skada inträffar så gäller ej någon försäkring! Skol/hem/privatförsäkringen täcker sällan kampsport.